Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy:

Nr rach. bankowego: Deutsche Bank Polska S.A. 53 1910 1048 2624 1244 8614 0001

W tytule wpłaty prosimy podać nr zamówienia.